HOGYAN LEHET KEVESEBBŐL TÖBBET KIHOZNI.
Miért van szükség nagyobb hatékonyságra a sűrített levegő előállításban?!

Az ablakon kidobott pénz.
Így állít elő Ön is sűrített levegőt?

Közismert, hogy sűrített levegő előállításához energiára van szükség, mégis úgy tűnik, hogy csak kevés felhasználó foglalkozik valóban saját sűrített levegő állomásának energiamérlegével. Egy átlagos iparvállalatnál a sűrítettlevegő-ellátáshoz felhasznált teljes energia éppen csak 45 százaléka fordítódik a tényleges szükséglet kielégítésére. A többi vagy ablakon kidobott pénz – vagy az ön jövőbeni megtakarítási potenciálja, ha optimalizálja saját berendezését!

Sűrített levegő nélkül az ipar és más ágazatok működése elképzelhetetlen. Ám ahogy a múltban úgy manapság is költségigényesnek számít – mert energiaigényes. Amit a sűrített levegő több felhasználója nem tud: szakértői vélemények szerint a különböző ágazatokban az ehhez szükséges energiaigényt minden további nélkül 30 – 50 százalékkal csökkenteni lehetne. A meghatározó költségcsökkentő tényezők mellett ebből a környezet is hasznot húz. Akkor mire várunk még?

A sűrített levegő költségtényezői: majdnem mindig az energiáról van szó
Ha a sűrített levegő előállítási költségeiről beszélünk, az energia áll mindenek fölött, mint legfőbb tényező. Egy átlagos ipari felhasználású sűrített levegő állomás teljes életciklusa alatt az energiaköltségek az összköltségek 75–90 százalékát teszik ki – minél nagyobb a berendezés és minél több a teljesített üzemóraszám, annál magasabb ez a részarány. Ezzel szemben a beszerzés, a telepítés és a karbantartás költségei messze nem számottevőek.

A sűrített levegő, mint környezeti tényező: a hatékonyság maga a felelősség.

Egyedül Németországban a 62.000 létesített sűrített levegő állomás évente 14 milliárd kWh energiafogyasztást generál. Ez kb. 1,5 atomerőmű teljesítményének felel meg. Az a körülmény, hogy ezt a mennyiséget akár 50 százalékkal is csökkenteni lehet, két szempontból is ösztönző lehetne: Gazdasági és ökológiai mérlegünkkel szembeni felelősségünkből kifolyólag.

 


 
A hatékonyan megtermelt sűrített levegő energiát takarít meg, csökkenti a CO2-kibocsátást és ezzel kíméli a környezetet – A hatékonyság környezetbarát!

TUDNI KELL, MINEK VAN ÉRTELME.
Hatékonyságnövelő intézkedések alkalmazhatósága és megtakarítási potenciálja.


Sok kiindulópont, nagyobb esély.
Radgen / Blaustein1 egész Európára kiterjedő tanulmánya, ami mind a mai napig irányadó, felvázolja az alapokat a hatékonyságnövelő intézkedések értékeléséhez. Számszerűsíti a különböző energiamegtakarítási lehetőségek alkalmazhatóságát és megtakarítási potenciálját. Még ha egy ilyen tanulmány nem is pótolja az adott sajátos szituáció elemzését, egy dologra mégis világosan rámutat: A sok kiindulópont és a komoly esélyek, a sűrített levegő minden felhasználója számára kézzel foghatóvá teszik, hogy foglalkozzon a hatékonyságnövelés témájával. Kiegészítésképpen a BOGE konkrét projektekből nyert tapasztalata rámutat: Légsűrítő berendezéseknél meg lehetne takarítani az energia 30–50 százalékát, miközben a legtöbb hatékonyságnövelő intézkedés megtérülési ideje rövidebb, mint két év.

1 Radgen/Blaustein, Compressed Air Systems in the European Union.Energy, Emissions, Savings Potential and Policy Actions, 2001.

Alkalmazhatóság és megtakarítási potenciál:

Alkalmazhatóság: olyan kompresszorrendszerek %-ban kifejezett részaránya, amelyekben ilyen intézkedés alkalmazható és gazdaságos

 

Hideg fejjel számítani: Az energiamegtakarítási intézkedések alkalmazhatóságáról és energiamegtakarítási potenciáljáról tapasztalati úton alátámasztott adatok állnak rendelkezésre. Ezek az adatok megmutatják, hogy egy egész sor intézkedés a gyakorlatban könnyen megvalósítható és a számítások tanulsága szerint komoly sikerrel kecsegtet. Szakembereink természetesen segítségére lesznek a saját egyéni költség-haszon kalkulációban. Az ésszerű intézkedéseket további lépésben szívesen megvalósítjuk az ön számára.

A sűrített levegő-felhasználás hatékonyságának növelése: TOP 5 intézkedés.

1. Valós felhasználói igény elemzése és szivárgásmérés
Egy sűrített levegő állomás a legtöbb energiát úgy pazarolja, hogy a kompresszorok működtetésével a szivárgásokat és a szükségtelen igényt elégíti ki. A későbbiekben megtudhatja, hogy lehet optimalizálni ezt az állapotot az igény elemzésével és rendszeres szivárgásmérésekkel.

2. A rendszer megtervezése
Az igénynek megfelelően lett méretezve a berendezés-együttese és optimális a komponensek összeállítása? Ha nem, a sűrített levegős berendezéseinek és rendszerének sok pontján lehet hatékonyság-veszteség. Mi megmutatjuk önnek, hogyan tudja optimalizálni az energia és az erőforrások felhasználását saját technológiai folyamatláncának intelligens kialakításával.

3. A rendszer megújítása
Az a tényező, hogy egy kompresszor a befektetett energia hány százalékát váltja át tényleges teljesítményre, a berendezés műszaki állapotától is függ. A korszerű gépeket magas hatékonyságú motorok és fokozatok, korszerű ventilátorok, valamint hővisszanyerés jellemzi. Ezekről többet megtudhat az „Új rendszer, új előnyök fejezetben”.

4. Intelligens központi vezérlések alkalmazása
A terheléses és üresjárati idők aránya komoly szerepet játszik minden légsűrítő állomás energiamérlegében. Intelligens vezérlések az igény függvényében kiválasztják a legjobb hatásfokkal működő kompresszor-kombinációt és így optimalizálják az üresjárási időket, valamint a nyomást. Ezenkívül átláthatóvá teszik berendezésének paramétereit.

5. Hővisszanyerés
A sűrítési folyamat közben a felvett energia nagy százalékban hővé alakul át. Egy hatékonyan működő kompresszorberendezés ezt a hőt más felhasználásokhoz hasznosítja. Így a keletkező hő, akár 94 százaléka is visszanyerhető és a vállalaton belül megfelelő helyeken felhasználható. 

 

A HATÉKONYSÁG GYILKOSAINAK NYOMÁBAN
A szükségtelen energiaráfordítás elemzése és megszüntetése.

A szivárgások hatása.

A már említett Radgen/Blaustein féle tanulmány megmutatja, hogy szivárgások megszüntetése akár 20 százalékos energiamegtakarítási potenciált hozhat a konyhára. Már ez önmagában elég ok arra, hogy folyamatosan szemmel tartsa a szivárgásokat saját sűrített levegős rendszerében. A következő grafika szemléletesen mutatja, hogy már parányi méretű szivárgásoknak komoly költségkihatása lehet:

 

A szivárgás mennyiségének mérése.
Minden sűrítettlevegő-rendszerben van szivárgás. De mikortól indokolja a szivárgás megszüntetésére tett intézkedés az ezzel járó ráfordítást? A BOGE szervizszolgáltatásával, ami megállapítja a szivárgások helyét és ultrahangos méréssel a szivárgó mennyiséget, konkrét támpontot kap arra vonatkozóan, milyen javítás milyen gyorsan térül meg és esetleg inkább a hálózat felújításában érdemes gondolkodni. Szivárgások nem csak a fő csővezetékekben lépnek fel, hanem karimáknál, összeköttetéseknél, gyorscsatlakozóknál, levegőelőkészítő egységeknél vagy magában a kompresszorban is. A BOGE szakértője ultrahangos érzékelővel nem csak a szivárgás helyét állapítja meg, hanem a szivárgó mennyiségről is adatot tud szolgáltatni. Csak ilyen típusú elemzés alapján tudja megbízhatóan eldönteni a szivárgás megszüntetésére szükséges intézkedések hasznát. 

A szivárgás monitorozása BASE control vagy FOCUS control vezérléssel.
A BOGE szivárgás-monitorozó rendszere önműködően méri a veszteségeket és mutatja a kompresszor-vezérlés kijelzőjén. Rövid idővel az üzem leállása előtt (például hétvégén vagy éjszakára) ön elindítja a vezérlőn a szivárgás monitorozását. Ettől számított hat óra elteltével kezdődik a mérés és a szivárgás-monitorozó rendszer megállapítja a kompresszor terheléses üzemidejét. Mivel ebben az időszakban a szándékos sűrítettlevegő-felhasználás nullával egyenlő, minden ekkor mért terheléses idő kizárólag a szivárgások feltöltésére szolgál. A hat órás mérés után a vezérlésen leolvashatja a mért szivárgó veszteségeket, egy évre felszorozva. Így stabil alapot kap ahhoz, hogy eldöntse a további intézkedéseket.

Gyárilag vagy utólag beépítve: Új gépeknél a BOGE szivárgás-monitorozó rendszere már szériakivitelben része a base control és focus control vezérlésnek. Idősebb gépekhez ez a funkció a szoftver frissítésével, ill. upgrade-jével utólag aktiválható.


 

Vajon hatékonyan működik-e sűrített levegős hálózata vagy rendszere? Igazság szerint minden légsűrítő állomásnak csak annyi levegőt kellene előállítania, amennyire a valóságban szükség van. Sajnos a valós állapotok gyakran más képet mutatnak: A kompresszor a szivárgások „betömésén“ dolgozik vagy teljesítménye nem a szükséglettel arányosan van beállítva. Amíg ez nem tudatosul önben, nem igazán tud rajta változtatni. A BOGE szerviz és speciális BOGE eszközök segítségére lehetnek abban, hogy a hatékonyság-gyilkosok nyomára leljen.


BOGE AIReport: a sűrített levegő igény és az energiafogyasztás elemzése

Az AIReport ellenőrző rendszer hosszú távú megfigyelés keretében felderíti a gyenge pontokat és segít a sűrített levegős berendezések célirányos optimalizálásában. Az AIReport adatai alapján gyorsan meg tudja állapítani, hogy a felhasznált energiamennyiség esetleg aránytalanul magas a tényleges teljesítményhez vagy a tényleges igényhez képest. Az AIReport keretében a szivárgás okozta sűrítettlevegő-veszteségek, a levegő-előállító és fogyasztó oldal közötti nyomásesés vagy az aránytalanul magas végnyomás is felderíthető és következő lépésben megszüntethető.

 

 

Az AIReport láthatóvá teszi berendezése hatékonyságát és így segít az energiamegtakarítási potenciál felderítésében.

A BOGE airstatus segítségével bármikor szemmel tarthatja a légsűrítő eszközök vezérlésével mért folyamat adatokat – ebbe beletartoznak pl. a hőmérsékletek, nyomások, üzemóraszámok és üresjárati idők vagy karbantartási állapotok. PC-vel, okostelefonnal vagy a BOGE APP alkalmazással bármikor le tudja kérdezni a ciklikusan mért adatokat, ezeket vizualizálhatja és kiértékeli, hogy képet kapjon sűrítettlevegő-ellátó rendszerének optimalizálási potenciáljáról. Ezenkívül a BOGE airstatus SMS-ben, e-mailben vagy hangposta-üzenetben tájékoztatja hiba fellépéséről vagy meghatározott paraméterek megsértéséről.

A BOGE airstatus tárolja és kommunikálja légsűrítő állomásának folyamatértékeit és így ad információt az optimalizálási lehetőségekről. A mért adatokat többek között a BOGE APP alkalmazással vagy az airstatus webportálon lekérdezve fogadhatja és kiértékelheti, ill. vizualizált formában ábrázolhatja.

 

 

RENDSZERBE FOGLALT TAKARÉKOSSÁG
Ilyen módon a teljes rendszer hatékonyságát beállíthatja.


Kiindulópontok a rendszerben.

Igény / nyomás
Sok felhasználó fokozott nyomással működteti saját hálózatát, hogy „biztonságban érezze magát“. Ezzel szemben 1 bar többletnyomásonként 6 százalékkal nő az energiaszükséglet. Ezért a kompresszor végnyomásának ténylegesen a szükséges értékre való csökkentése és a rendszeren belül a nyomásveszteségek visszaszorítása (pl. a szivárgások megszüntetésével) lényeges pontok a tervezésnél és optimalizálásnál.

Terhelt / üresjárati idők
Sok sűrített levegő állomás jelentősen túlméretezett, állandó fordulaton működő kompresszorokat használ, amelyek szükségtelen üresjárati időket okoznak. Ha a sűrítettlevegő-igény nem tökéletesen állandó, inkább érdemes fordulatszám-szabályozott kompresszort alkalmazni csúcsterheléses gépként. Ha több berendezés működik, érdemes fölérendelt vezérlés segítségével koordinálni a terheléses/üresjárati időket.

Sűrített levegő hálózat
Sok esetben a kelleténél jóval kisebb a csővezetékek átmérője vagy a csővezetékek túl hosszúak – ez az előállítás helyén drága túlsűrítést igényel, hogy az elvételi ponton meglegyen a kívánt nyomás.

Környezeti feltételek
A kompresszorházon belül a környezet ideális esetben hűvös: Ha a beszívási hőmérséklet 20 °C-nál magasabb, ennek eredménye nyomásveszteség és ezáltal a szállított mennyiség kb. 7 százalékos vesztesége. Emellett lényeges a kompresszor optimális szellőzése és a megfelelő hűtőlevegő elvezetés, valamint a lehetőleg tiszta és száraz beszívott levegő.

Komponensek
A korszerű komponensek a legmagasabb hatékonysági szinten működnek. Ezzel együtt utólagos beépítéssel, ill. meglévő sűrített levegős berendezések gazdaságossági feljavításával érezhető megtakarítás érhető el. A BOGE különböző utólagosan beszerelhető készleteket kínál, amelyek akár 10 százalékkal is növelhetik meglévő berendezések hatékonyságát.

Sűrített levegő-előkészítés
A sűrített levegő-szűrők is közvetetten energiát fogyasztanak. Két beépített sűrített levegő szűrő esetén a nyomásdifferencia szűrőnként akár 0,5 bar is lehet, így a szükséges hálózati nyomás 1 bar-ral magasabb lesz, ehhez pedig 6 százalékkal több energiára van szükséges. Ezért az ilyen esetben követendő vezérelv: Annyi legyen a levegőelőkészítés, amennyi az igényhez előírtan szükséges, az az annyira kevés, amennyire csak lehetséges. Sok esetben bevált megoldás a központi levegő-alapelőkészítés, a  felhasználási pontokon telepített decentrális szárítóval és szűrőkkel. A kellő időben elvégzett karbantartás is fontos, mivel szennyezett szűrők miatt az egekbe szökhet a nyomáskülönbség és ezzel az energiafogyasztás.

Hővisszanyerés
Ha a sűrítési folyamat során keletkező energiát más célra hasznosítja, ezáltal nem lesz ugyan olcsóbb a sűrített levegő – de például a fűtés, a technológia- vagy használati víz melegítésének költségeiből jelentős összegeket takaríthat meg.


Hibák megszüntetése a rendszerben: Hatékonyságbeli veszteségek oka sokszor a rendszer hibás kialakításában keresendő. A hálózatot túl magas nyomással működtetik, az üresjárati idők magasak, túl ráfordításigényes a levegőelőkészítés vagy nem használják a hővisszanyerést. Saját rendszerében rejlő potenciálok felderítéséhez összenergetikai értékelés és ezt követő rendszerorientált optimalizálás szükséges. Ezzel az energia 30–50 százalékát megtakaríthatja.ENERGIAHATÉKONYSÁGI PÉLDA PROJEKT: a sűrített levegő rendszer – együttes hatékony megvalósítása a karosszériagyártásban.

Kiindulási helyzet:
A karosszériagyártásban eddig hiányoztak az olyan adatok és eszközök, amelyek átláthatóvá tudták volna tenni az energiafelhasználást a sűrített levegő felhasználásával összefüggésben. A levegő előállítása, elosztása és használata csak feltételesen volt összehangolva. A „Green Carbody Technologies“ (InnoCaT)* innovációs szövetség keretében a BOGE a Festo AG-vel, a Volkswagen AG-vel és a Fraunhofer Szerszámgépek és Alakítástechnikai Intézetével közösen elkezdte a technológiai lánc szisztematikus elemzését és újratervezését.

Cél:
A levegő-előállító és felhasználó oldal jobb összehangolásával, a berendezések szimulációra alapozott méretezésével, valamint energia-monitorozással és az igényekhez szabott üzemi koncepciók segítségével az energiaköltségek 30–50 százalékának megtakarítása.

Az intézkedések:
Adatgyűjtés:
Energiafelhasználás csarnoki szinten, sűrítettlevegő-előállítás és -elosztás gyári és csarnoki szinten, sűrítettlevegő-felhasználás berendezések és komponensek szintjén

Szoftvereszközök kifejlesztése a sűrítettlevegő-elosztás és -előállítás egységszemléletű vizsgálatához és optimális méretezéséhez, valamint az energiafelhasználás- és költségszámításhoz a berendezések életciklusán át.

A sűrített levegő teljes hatásláncának újratervezése az optimalizálási potenciálok szisztematikus felmutatásával: berendezésmodell (fogyasztók), hálózati modell (elosztó hálózat), előállítási modell (kompresszorállomás, beleértve a hővisszanyerést)

Az eredmény:
A kifejlesztett eszközök szisztematikus tervezéssel már a gyártás elkezdése előtt két–három évvel lehetővé teszik a sűrített levegő teljes hatásláncának számítását és optimalizálását.

Elfogadható optimalizálási költségek mellett 35 százalékos energiamegtakarítás lehetséges és új berendezések tervezésénél könnyen megvalósítható.

Megállapítottuk a legfontosabb beavatkozó eszközöket az energia-hatékonyság növeléséhez és ezeket a karosszériagyártáshoz egy tervezési vezérfonalban összefoglaltuk.

A berendezés-együttes vizsgálata lehetővé teszi az összes komponens hatékony méretezését. Az energiamegtakarítási lehetőségek már hosszú idővel a tulajdonképpeni gyártás előtt megállapíthatók.

 

 

ÚJ RENDSZER, ÚJ ELŐNYÖK.
Avagy, a korszerű komponensek hogyan javítják az Ön energiamérlegét.


Prémium komponensek a legmagasabb hatékonyság eléréséhez.

A hatékonyság legfelső fokozata: BOGE EFFILENCE prémium sűrítőfokozat.
Selyem lágyságú gördülési tulajdonság, a teljesítménytartományok optimális méretezése, legalacsonyabb teljesítményveszteségek és magas volumetrikus hatásfok: Ezek a BOGE effilence prémium sűrítőelem védjegyei. A sűrítő lelke a forgórészek saját fejlesztésű 5:6 arányú csavarprofilja, ami a BOGE effilence egységet a leghatékonyabb sűrítőelemmé tesz, amit a BOGE valaha gyártott. A forgási sebességet optimálisan méreteztük és a korábbi sűrítőelemekhez képest lényegesen alacsonyabbra terveztük. Ezáltal csökken az üresjárati hatékonyság-veszteség, a fokozatok csendesebbek és élettartamuk hosszabb.

A BOGE effilence újszerű profilgeometriájával (5:6 arányú csavarprofil), a kamrák között alacsonyabb nyomáskülönbség és így magas volumetrikus hatásfok érhető el.

 

 

 


A BOGE S sorozatú berendezéseivel, akár 35 százalék energiamegtakarítás is elérhető.

A kiváló hatékonysággal működő S sorozattal akár 35 százalék megtakarítás is elérhető.
Erről gondoskodik többek között:
• a nagy hatékonysággal működő BOGE effilence sűrítőelem
IE3 besorolású „prémium hatásfokú“ motorok, kívánságra IE4 „szuper prémium“ motorral
• a legújabb generációjú focus control vezérlés
• frekvenciaváltós ventilátor (opció)
 

Aligha lehet sűrített levegőt jobb hatásfokkal előállítani, mint a BOGE S sorozat gépeivel.

 

 


 


Magas hatékonyságú hajtások: IE3 és IE4 motorok.
Villanymotoroknál a teljes élettartamra vetítve a motorok működésével járó összköltség kereken 90 százaléka az áramfelhasználásra esik. Ezért a legtöbb esetben megéri a legmagasabb hatékonysági osztályú motorokat használni, mert a többlet ár gyorsan megtérül. BOGE az S sorozat gépeit szériakivitelben IE3 osztálybesorolású „prémium hatékonyságú“ motorokkal szereli fel, amelyek használatát a törvények 2015-től kötelezően előírják. A felhasználók kérésre IE4 osztályú legmagasabb minősítésű „szuper prémium“ motorokat is kaphatnak.
 

A legmagasabb, IE3 és IE4 hatékonysági osztályba sorolt motorok csökkentik kompresszorának villamos energiafogyasztását.
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindent összeadva jól láthatóvá válnak az előnyök: Egy sűrített levegő állomás életciklus-költségeinek kereken háromnegyede energiaköltség. A beruházási döntésében tehát ne a beszerzési ár vezesse – az üzemidő alatt jelentkező további költségek sokkal nagyobb súllyal esnek a latba. A legjobb hatékonysági értékekkel rendelkező korszerű komponensek révén gyorsan megtérül a beruházás.

Mindig az aktuális igényhez igazodva: frekvenciaszabályozott kompresszorok.

Erősen ingadozó sűrítettlevegő-igény, kis tárolótérfogat vagy csúcsterhelés esetén a leginkább energiatakarékos üzemmód a kompresszor légszállításának igény szerinti testreszabása a motorfordulat fokozatmentes szabályozásával. Frekvenciaszabályozott kompresszorokban a frekvenciaváltó látja el a hajtott motor és így a sűrítőelem rugalmas fordulatszám-illesztésének feladatát. Így a berendezés pontosan csak annyi sűrített levegőt szállít, amennyire éppen szükség van – ezáltal akár 15 százalékos energiamegtakarítás is lehetséges!

 
A BOGE frekvenciaszabályozott SLF gépei direkt hajtással és frekvenciaszabályozással együttesen igen rugalmas rendszert alkotnak, ami képes arra, hogy spontán módon reagáljon az üzemeltető nyomásigényében jelentkező változásokra. A nyomásérték változása esetén automatikusan szinkronba hozza a szállított mennyiséget is. Az opcionálisan rendelhető frekvenciaváltós hűtőventilátor a teljesítményét mindig a tényleges hűtőlevegő-igényhez szabja.
 
 
 

 


Őrizze meg a hatékonyságot: eredeti BOGE alkatrészekkel.

Egy kompresszor hatékonyságát csak komponenseinek optimális összehangolása adhatja. Olyan tartalék- és gyorsan kopó alkatrészek, amelyek nem elégítik ki pontosan a gyártó előírásait (pl. leválasztó patronok és olajszűrők), növelhetik a nyomáskülönbséget a kompresszor belsejében, amit azután több energia felhasználásával kell kompenzálni. Ez hátrányosan befolyásolja az élettartamot és a karbantartási időközöket is. Az eredeti BOGE alkatrészek hosszú időre biztosítják a BOGE kompresszor hatékonyságát. Szűrőinket, leválasztó patronjainkat és kenőanyagainkat a mi kompresszorainkhoz optimalizáltuk és ezek mind csúcsminőséget képviselnek.
 

A BOGE SYPREM S teljesen szintetikus hűtő- és kenőanyag. Növeli a sűrítőelem élettartamát és csak 9.000 üzemóra után kell cserélni – tipikusan eredeti BOGE kellék!
 
 
 
 
 
 

 

KÉNYEZTESSE EL MAGÁT EGY ADAG AIRTELLIGENCE-SZEL!
A hatékony működés biztosítása inntelligens vezérlésekkel.

Dolgozzon mindig az optimális kihasználtsággal:
Ha több kompresszor működik egy hálózatban, az intelligens fölérendelt vezérlések igazság szerint nélkülözhetetlenek. Azért, mert ezek automatikusan eldöntik, melyik az ideális kompresszor-kombináció a mindenkori levegőigényhez, ami segít optimalizálni az üresjárati időket, a nyomást és ezzel a költségeket. A BOGE airtelligence sorozat 3–16 kompresszor kiszolgálására alkalmas vezérléseket kínál.

BOGE fölérendelt vezérlések.

 
 

TRINITY: akár három kompresszorhoz.
A BOGE trinity alapterhelésváltás-vezérlése akár három azonos vagy különböző méretű és kialakítású kompresszort képes kapcsolt üzemmódban vezérelni. A beállítható ciklikus alapterhelésváltás lehetővé teszi valamennyi kompresszor egyenletes kihasználását. Ciklikus prioritásváltás mellett 26 csatornás heti kapcsolóóra áll rendelkezésre a prioritások szabad meghatározásához (pl. éjszakai lekapcsolással). Egy nagyméretű, hátsó megvilágítású, szöveges kijelzésű LC képernyő áttekinthetően mutatja az üzemállapotokat és a működési paramétereket (pl. pillanatnyi hálózati nyomás és beállított nyomáskapcsolási pontok). A trinity problémamentesen utólag is beszerelhető.
 

AIRTELLIGENCE PLUS: akár hat kompresszorhoz.
Az airtelligence plus segítségével akár hat állandó fordulatú vagy frekvenciaszabályozott kompresszort tud a fogyasztás függvényében kapcsolt üzemmódban vezérelni. Rendszeres időközönként válthatja a kompresszorokat. Alternatívát kínál az 50 csatornás heti kapcsolóóra, amivel szabadon programozhatja a kompresszorok leterheltségét. A színes LC képernyő 4" képernyőátlóval szélesképernyős formátumban áttekinthetően mutatja az üzemállapotokat és működési paramétereket. Ezen kívül a vezérlés kényelmi többletfunkciókat kínál: A kompresszorok csatlakoztatása minimális huzalozási igénnyel közvetlenül a buszkapcsolaton történik. A kezelés egyszerű és intuitív és 15 különböző nyelven történhet.

 

AIRTELLIGENCE PROVIS 2.0: akár 16 kompresszorhoz.
Az airtelligence provis 2.0 két előnyt egyesít egy vezérlésben: a hatékonyságot és az áttekinthetőséget. A vezérlő legmagasabb hatékonysággal tud akár 16 kompresszort és 24 további tartozék komponenst kapcsolni. Ezenkívül az airtelligence provis 2.0-t böngésző alapú vizualizáló rendszerrel szállítjuk, amit Ethernet kapcsolattal integrálhat meglévő szerver-architektúrájába. Ezzel a megoldással saját PC képernyőjén tudja megtekinteni a nyomásdiagram, kompresszor állapot, térfogatáram, nyomás-harmatpont, stb. trendkijelzéseit. Opcióként a széles körű riasztás-kezelést és távfelügyeleti lehetőséget kínáló „Pro“ vizualizáló rendszert is választhatja. A vezérlés kezelése egyszerűen és intuitívan végezhető kiváló minőségű 9"-os TFT színes kijelzőn LED-es hátsó megvilágítással és érintő funkcióval.

 
 
 

MELEGEN AJÁNLOTT.
Az energia maximális hasznosítása hővisszanyeréssel.

A hő = energia:
A kompresszor által felvett energia nagy része hővé alakul át és a hűtőközeggel (levegő, víz, olaj) kerül elvezetésre. Egy hatékony légsűrítő berendezésnél ez a hő nem megy veszendőbe, hanem hőt igénylő üzemi alkalmazásokhoz hasznosításra kerül. Így a kompresszor működéséhez felhasznált energia akár 94 százaléka is visszanyerhető és más helyeken megtakarítható.

Nagy potenciál, magas hatásfok!

 
 

Kiindulópontok a hővisszanyerés megvalósításához.
A kompresszor típusától és a tervezett használat módjától függően különbözőek a hővisszanyerés kiindulási pontjai.

A meleg hűtőlevegőáram hasznosítása.
Ennél a módszernél azt a tényt aknázzuk ki, hogy a motor működése és a sűrítési folyamat által keletkező hő, meleg légáram formájában hagyja el a csavarkompresszor gépszekrényét. A hűtőlevegőáram helyiségek vagy csarnokok fűtésére használható. Ehhez csupán egy légelvezető csatorna szükséges, ami össze van kötve a kompresszor hűtőlevegő-kilépő nyílásával. Ez a hővisszanyerés legegyszerűbb módszere – azonnal energiát takarít meg, amit egyébként a csarnok fűtéséhez más forrásból kellene venni. A BOGE csavarkompresszorai szériakivitelben hangszigeteléssel és belső ventilátorral vannak felszerelve. Ennélfogva problémamentesen csatlakoztathatók bármilyen csatornarendszerre. Gépszekrény nélküli kompresszorok (pl. a legtöbb dugattyús kompresszor) méretre szabott zajcsillapító burkolat beszerelésével utólag átalakíthatók a hulladékhő hasznosításához. A csatornákba továbbá iparivíz melegítéséhez hőcserélő is beépíthető.

Folyékony hűtőközeg használata.
Akár léghűtéses olajkenésű csavarkompresszorokról vagy vízhűtéses olajmentes csavarkompresszorokról legyen szó: mindkét változat esetén közös, hogy a sűrítési folyamat során a kompresszorban keletkező hő legnagyobb része egy folyékony hűtőközegen keresztül kerül elvezetésre. Olajbefecskendezéses csavarkompresszornál egy hőcserélő köthető a felmelegedett, forró olaj főáramába. Ezzel a módszerrel akár 70 °C hőmérsékletű forró víz is előállítható és más helyeken hasznosítható. Az SO sorozat olajmentes csavarkompresszoraihoz – melyek esetében a hűtést hűtővíz látja el - a BOGE különböző hővisszanyerő rendszereket kínál. Ezekkel a megoldásokkal a hő, hőcserélő közvetítésével átadható a hűtővízkörnek és/vagy egy külön iparivíz-körnek.

Lehetséges alkalmazási területek:
Hő ipari folyamatok számára
- folyamatvíz előmelegítése
- szárítás
- párolás
- fertőtlenítés
- tisztítás
szorpciós hűtőberendezések
• Fűtésrendszer
• Melegvíz szaniter létesítményekhez
• Melegvíz ivóvízként

 

ENNYIRE EGYSZERŰ LEHET A MEGTAKARÍTÁS.

Legyen Ön is hővisszanyerő!

Megéri önnek, hogy hatékonyságnövelő intézkedéseket tegyen? A válasz az esetek többségében: igen. Ehhez a BOGE szakértői már egy lehetséges beruházás előkészítő fázisában viszonylag pontosan meg tudják állapítani a potenciális lehetőségeket és a megtérülési időt. A következő példák ezt mutatják be BOGE DUOTHERM megoldással megvalósított külső hővisszanyerés alapján. Előre örülünk, ha segítségére lehetünk a megtakarításban!

BOGE DUOTHERM KÜLSŐ HŐVISSZANYERŐ

egyedi megoldás meglévő csavarkompresszorok utólagos bővítéséhez
hatékony hővisszanyeréssel pénzt takarít meg
a kompresszorhoz felhasznált energia akár 72 százaléka rendelkezésre áll hő formájában, pl. ipari-  és fűtővíz melegítéséhez
kompakt és helytakarékos, alig néhány kézmozdulattal beszerelhető
idegen gyártmányokkal is kompatibilis