Jognyilatkozat

A weboldalunkon feltüntetett összes adatot az elvárható legalaposabb ellenőrzésnek vetettük alá és csak azt követően kerültek megjelenítésre. Ezzel együtt a Press Air Kft nem vállal felelősséget a fellelhető tartalmak pontosságáért és teljességéért. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy külön értesítés nélkül változtatásokat és/vagy módosításokat végezzünk a tartalmat illetőleg illetve azok egy részét vagy egészét töröljük. 
A Press Air Kft honlapján ( www.pressair.hu, www.boge.hu ) található információk alapján hozott bárminemű döntés kizárólag a Felhasználó saját felelőssége. A Press Air Kft nem vállal továbbá semminemű felelősséget a weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, a weblapon  illetéktelen személyek által eszközölt módosításokból, szolgáltatói hibákból, számítógépes vírusoktól vagy egyéb hasonló okokból származó esetleges károkért, veszteségekért.

Szerzői jog

A www.pressair.hu és a www.boge.hu honlapok a Press Air Kft tulajdonát képezik. A  szöveges, hang vagy grafikai tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Bármely tartalom vagy annak egy részletének bármilyen jellegű felhasználása a Press Air Kft engedélye és hozzájárulása nélkül tilos és eljárást von maga után.