Ön a Press Air Kompresszorforgalmazó és Szerviz Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-179854, adószám: 12249549-2-13; továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett www.pressair.hu; www.boge.hu, www.omegaair.hu; www.omega-air.hu (továbbiakban: Honlap) látogatásával, böngészésével és használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette, tiszteletben tartja és magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbi feltételeinket. Amennyiben a tisztelt látogató (továbbiakban Látogató) bármely feltételt visszautasítja, vagy elfogadhatatlannak tartja, úgy arra kérjük, hogy ne használja a Honlapot.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Üzemeltető bármikor külön értesítés nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a Honlap felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek jelen verziója 2020. december 1-től hatályos.
A Honlap a Press Air Kompresszorforgalmazó és Szerviz Kft. tulajdonát képezi. A Honlapon megjelenített védjegyek vagy a Press Air Kompresszorforgalmazó és Szerviz Kft., vagy olyan harmadik fél tulajdona, akik engedélyezték annak használatát. A szöveges, hang vagy grafikai tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Bármely tartalom, vagy annak egy részletének bármilyen jellegű felhasználása Press Air Kft. engedélye és hozzájárulása nélkül tilos és eljárást von maga után. A Honlaphoz való hozzáférés kizárólag az oldal tartalmának megtekintésére jogosítja fel a Látogatót. Látogató nem jogosult a honlap és tartalmának sokszorosítására, megosztására, kivonatolására vagy újbóli felhasználására függetlenül annak formájától.
Ezt a Honlapot nagy gondossággal készítettük. Üzemeltető minden szükséges óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap mentes legyen a vírusoktól és más potenciálisan veszélyes programoktól. Erőfeszítéseink ellenére az Üzemeltető nem vállal garanciát arra, hogy a honlapon található minden információ teljesen pontos, vagy teljeskörű, a honlap mentes a gépelési hibától, vírustól, vagy egyéb káros anyagoktól.
Az Üzemeltető igyekszik folyamatosan frissíteni a Honlap tartalmát és mindig pontos információval szolgálni. Mindezek ellenére az Üzemeltető nem tehető felelőssé az esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért. Továbbá Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve az információtovábbítás késedelméből, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek, nem céljuk a termékek és szolgáltatások kapcsán az Üzemeltető hozzáértő szakértőinek a helyettesítése. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap tartalmát, bármely szolgáltatását bármikor módosítsa, megszüntesse, felfüggessze, vagy akadályozza előzetes figyelmeztetés nélkül.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Honlap üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében egyaránt teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza a mindenkor hatályos és irányadó jogszabályokat, különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit (Infotv.). Üzemeltető a Honlap használata során személyes adatokat csak előzetes tájékoztatás és Látogató kifejezett hozzájárulása alapján gyűjt, tárol és használ. Személyes adatokat a Látogató előzetes tájékoztatása nélkül harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben a Látogató bármely személyes adatát eljuttatja Üzemeltetőhöz, az eljuttatás tényével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig kezelje. Üzemeltető a Látogatókról különleges adatokat nem gyűjt.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Honlap egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett sütit (cookie) helyeznek el a Látogató számítógépén. A süti kisméretű szöveges fájl, melyet a felhasználó merevlemezes meghajtója tárol. A sütik információt gyűjtenek a Látogató egyéni beállításairól és kizárólag a Látogató további böngészésének megkönnyítését szolgálják. Látogató az általa használt böngészőben beállíthatja a sütik tiltását, ami a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét nem akadályozzák, de korlátozhatja, mivel a Honlap bizonyos funkciói kizárólag a sütik elfogadását követően működnek tökéletesen.
A Látogató az e-mail címen jelentheti be az általa észlelt hibát vagy mulasztást. Felhívjuk tisztelt Látogató figyelmét, hogy a Honlap üzemeltetése és felhasználói jogok tekintetében a magyarországi jog az irányadó. Bármilyen jogvita csak a Press Air Kft. székhelye szerinti bíróság előtt indítható.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (kivonat)

A Press Air Kft., mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Press Air Kompresszorforgalmazó és Szerviz Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-179854
Adószám: 12249549-2-13
Képviselő: Tóth Gábor
Telefonszám: +36 23 999 401
E-mail cím:
Honlap: www.pressair.hu
(a továbbiakban: Társaság)

Társaságunk kezeli a jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, folyamatos üzleti kapcsolattartás.
Ezeket a személyes adatokat kizárólag a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói ismerik.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez szolgáltatót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja.
Cégnév: Webergoline Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.
Cégjegyzékszám: 01-09-982965
Adószám: 23889864-2-43
Képviselő: Horváth Attila
Telefonszám: +36 70 338 0737
E-mail cím:
Honlap: http://www.webergoline.hu

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
Társaságunk az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor a felhasználó személyes adatait nem rögzíti.
A weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
A Társaságunkkal üzleti kapcsolatban álló szerződő fél a Társaság ÁSZF-nek elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy részére a Társaság elektronikus úton hírlevelet küldjön. Ezekről a hírlevelekről az érintett bármikor leiratkozhat az e-mail címre küldött nyilatkozattal. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.

Kérésre a részletes Adatkezelési szabályzatot elküldjük.