Önmagában egy prémium minőségű kompresszor beszerzése nem elégséges a sűrítettlevegő ellátás hatékony biztosítására. A megtermelt levegő kezelésének (szűrés, szárítás, tárolás, stb.) és a fogyasztási pontokhoz történő eljuttatásának (sűrített levegő hálózat) módja és minősége megkerülhetetlenül befolyásolja a komplett rendszer költséghatékonyságát. E három terület optimális egyensúlya azonban még mindig csak egy részét biztosítja azoknak a feltételeknek, amellyel a Felhasználók versenyképessége jelentős módon fokozható. Az ipar 4.0 potenciálját kihasználva, napjainkban számos további információs technológiai eszköz és szolgáltatás áll – számos esetben sajnos kiaknázatlanul – rendelkezésre.

A sűrített levegő rendszerek adatainak gyűjtése és elemzése, az ISO 50001-2011 energiairányítási rendszer támogatása, az MEKH rendeletében foglalt energiafelhasználási rögzítési kötelezettség kielégítése, a távfelügyeleti rendszerek biztosította prediktív beavatkozási lehetőség, mind-mind olyan tényező, amely maximalizálja a rendszerek üzembiztonságát és fenntartható hatékonyságát. A Press Air Kft. termékeivel, szolgáltatásaival és több évtizedes üzemeltetői tapasztalatával készen áll, hogy megalapozza és konstruktív együttműködő partnerként élethosszig biztosítsa a versenyképes sűrítettlevegő-ellátást.

Tudni kell miről beszélnünk!

Az ablakon kidobott pénz! Így állít elő Ön is sűrített levegőt?

Közismert, hogy sűrített levegő előállításához energiára van szükség, mégis úgy tűnik, hogy csak kevés felhasználó foglalkozik érdemben saját sűrített levegő állomásának energiamérlegével. Egy átlagos iparvállalatnál a sűrítettlevegő-ellátáshoz felhasznált teljes energia éppen csak 45%-a fordítódik a tényleges szükséglet kielégítésére (energiamérleg törvényi szabályozása). A többi vagy ablakon kidobott pénz – vagy az ön jövőbeni megtakarítási potenciálja, ha optimalizálja saját berendezését! Az a körülmény továbbá, hogy a felhasznált energia mennyiséget akár 30-40%-kal is csökkenteni lehet, két szempontból is ösztönző kell legyen: gazdasági és ökológiai mérlegünkkel szembeni felelősségünkből kifolyólag!

Ha a sűrített levegő előállítási költségeiről beszélünk, az energia áll mindenek fölött, mint legfőbb tényező. Egy átlagos ipari felhasználású sűrített levegő állomás teljes életciklusa alatt az energiaköltségek az összköltségek 70%-t teszik ki – minél nagyobb a berendezés és minél több a terhelt üzemóraszám, annál magasabb ez a részarány. Ezzel szemben a beszerzés, a telepítés és a karbantartás költségei messze nem számottevőek.

Tudni kell minek van értelme!

Hatékonyságnövelő intézkedések alkalmazhatósága és megtakarítási potenciálja.

Radgen / Blaustein (1) egész Európára kiterjedő tanulmánya – ami mind a mai napig irányadó – felvázolja az alapokat a hatékonyságnövelő intézkedések értékeléséhez. Számszerűsíti a különböző energiamegtakarítási lehetőségek alkalmazhatóságát és megtakarítási potenciálját. Még ha egy ilyen tanulmány nem is pótolja az adott sajátos szituáció elemzését, egy dologra mégis világosan rámutat: A sok kiindulópont és a komoly esélyek, a sűrített levegő minden felhasználója számára kézzel foghatóvá teszik, hogy foglalkozzon a hatékonyságnövelés témájával. Kiegészítésképpen a BOGE konkrét projektekből nyert tapasztalata rámutat: Légsűrítő berendezéseknél meg lehetne takarítani az energia 30–40%-t, miközben a legtöbb hatékonyságnövelő intézkedés megtérülési ideje rövidebb, mint két év.

Az energiamegtakarítási intézkedések alkalmazhatóságáról (2) és energiamegtakarítási potenciáljáról tapasztalati úton alátámasztott adatok állnak rendelkezésre. Az adatok azokat a pontokat mutatják meg, ahol egy egész sor intézkedés a gyakorlatban könnyen megvalósítható és az előzetes számítások szerint a megvalósításuk komoly sikert ígér. Szakembereink természetesen segítségére lesznek az egyéni költség-haszon kalkulációban. Az ésszerű intézkedéseket további lépésben szívesen megvalósítjuk az ön számára.

1 – Radgen/Blaustein, Compressed Air Systems in the European Union.Energy, Emissions, Savings Potential and Policy Actions, 2001.
2 – olyan kompresszorrendszerek %-ban kifejezett részaránya, amelyekben ilyen intézkedés alkalmazható és gazdaságos

Hatékonyság és üzembiztonság megteremtése!

6 pontban megmutatjuk önnek, hogyan tudja optimalizálni az energia és az erőforrások felhasználását saját technológiai folyamatláncának intelligens kialakításával és üzembiztonságának maximalizálásával.

1. A rendszer megtervezése, felülvizsgálata – kiindulópontok a takarékosság megteremtéséért

Az igénynek megfelelően lett méretezve a berendezés-együttese és optimális a komponensek összeállítása? Ha nem, a sűrített levegős berendezéseinek és rendszerének sok pontján lehet hatékonyság-veszteség.

A kompresszorházon belül a környezeti hőmérséklet ideális esetben 20 °C alatt van. 20 °C hőmérséklet emelkedés mellett (40 °C-os kompresszorház hőmérsékleten) a termelt sűrített levegő mennyiség 5%-os csökkenése számítható. Ezért lényeges a kompresszor és a gépház optimális szellőzése, a megfelelő hűtőlevegő elvezetés, valamint a lehetőleg tiszta és száraz beszívott levegő.

Sok felhasználó a szükségesnél magasabb nyomással működteti saját hálózatát, hogy „biztonságban érezze magát“. Ezzel szemben 1 bar többletnyomásonként 8-10%-kal nő az energiaszükséglet. Ezért a kompresszor végnyomásának ténylegesen a szükséges értékre való csökkentése és a rendszeren belül a nyomásveszteségek visszaszorítása (pl. a szivárgási pontok beazonosításával és megszüntetésével) szinte a leglényegesebb pontok a tervezésnél és optimalizálásnál.

A sűrített levegővel szembeni minőségi elvárások meghatározása elengedhetetlen az optimális kezelés megtervezéséhez. Ennek alapja az ISO 8573-1:2010 szabvány szerinti tisztasági osztályok szerinti besorolás, amelyekről a felhasználó berendezések gyártói tájékoztatást nyújtanak. Információ hiányában javasolt az általános iparági ajánlásokat alapul venni. A sűrített levegő-szűrők, szárítók is közvetetten energiát fogyasztanak. A kezelő berendezésekben és a beépítésükhöz szükséges léghálózati elemekben fellépő nyomásdifferencia minden esetben a szükséges hálózati nyomás emelésével jár, ehhez pedig több energiára van szükséges. A követendő vezérelv: annyi legyen a levegőelőkészítés, amennyi az igényhez előírtan szükséges, azaz annyira kevés, amennyire csak lehetséges. Sok esetben bevált megoldás a központi levegő alapelőkészítés, a felhasználási pontokon telepített decentralizált további szárítóval és szűrőkkel. A kellő időben elvégzett karbantartás is fontos, mivel szennyezett szűrők miatt az egekbe szökhet a nyomáskülönbség és ezzel az energiafogyasztás.

Sok sűrített levegő állomás jelentősen túlméretezett, állandó fordulaton működő kompresszorokat használ, amelyek szükségtelen üresjárati időket okoznak. Ha a sűrítettlevegő-igény nem tökéletesen állandó, érdemes inkább fordulatszám-szabályozott kompresszort alkalmazni csúcsterheléses gépként. Ha több berendezés működik, érdemes központi vezérlés segítségével koordinálni a terheléses/üresjárati időket.

Hatékonysági veszteségek oka sokszor a rendszer hibás kialakításában vagy elavultságában keresendő. Gyakori probléma, hogy a kelleténél jóval kisebb a csővezetékek átmérője vagy a csővezetékek túl hosszúak – ez az előállítás helyén drága túlsűrítést igényel, hogy az elvételi ponton meglegyen a kívánt nyomás. Kompresszor beruházások vagy kapacitásbővítések alkalmával számos esetben a kezelő eszközök és a sűrített levegő hálózat megfelelő nagyságrendű fejlesztése elmarad. Ez a jelenség is hozzájárul ahhoz a pazarló és magas kockázatú üzemeltetéshez, amelyet a hálózat túl magas nyomáson történő működtetése és az alulméretezetté váló, a minőségi igényeket kielégíteni már nem képes levegőelőkészítés jellemez.

A korszerű komponensek a legmagasabb hatékonysági szinten működnek. Az a tényező, hogy egy kompresszor a befektetett energia hány százalékát váltja át tényleges teljesítményre, a berendezés műszaki állapotától is függ. A korszerű gépeket magas hatékonyságú motorok és fokozatok, korszerű ventilátorok, vezérlések, valamint hővisszanyerés jellemzi. Egy sűrített levegő állomás életciklus-költségeinek kereken háromnegyede energiaköltség. A beruházási döntésében tehát ne a beszerzési ár vezesse – az üzemidő alatt jelentkező további költségek sokkal nagyobb súllyal esnek a latba. A legjobb hatékonysági értékekkel rendelkező korszerű komponensek révén gyorsan megtérül a beruházás

2. Szivárgásmérés – a szükségtelen energiaráfordítás elemzése és megszüntetése

Egy sűrített levegő állomás a legtöbb energiát úgy pazarolja, hogy a kompresszorok működtetésével a szivárgásokat és a szükségtelen igényt elégíti ki. Igazság szerint minden sűrített levegő állomásnak csak annyi levegőt kellene előállítania, amennyire a valóságban szükség van. Sajnos a valós állapotok gyakran más képet mutatnak: A kompresszor a szivárgások „betömésén“ dolgozik, így teljesítménye nem a szükséglettel arányosan van beállítva. Amíg ez nem tudatosul önben, nem igazán tud rajta változtatni.

A szivárgások megszüntetése akár 20%-os energiamegtakarítási potenciált jelent vállalkozása számára. Már ez önmagában elég ok arra, hogy folyamatosan szemmel tartsa a szivárgásokat saját sűrített levegős rendszerében. A következő grafika szemléletesen mutatja, hogy már parányi méretű szivárgásoknak komoly költségvonzata lehet:

Minden sűrítettlevegő-rendszerben van szivárgás. De mikortól indokolja a szivárgás megszüntetésére tett intézkedés az ezzel járó ráfordítást? A Press Air Kft szolgáltatásával, ami megállapítja a szivárgások helyét és ultrahangos méréssel a szivárgó mennyiséget, konkrét támpontot kap arra vonatkozóan, milyen javítás milyen gyorsan térül meg és esetleg inkább a hálózat felújításában érdemes gondolkodni. Szivárgások nem csak a fő csővezetékekben lépnek fel, hanem karimáknál, összeköttetéseknél, gyorscsatlakozóknál, levegőelőkészítő egységeknél vagy magában a kompresszorban is. A Press Air szakértője ultrahangos érzékelővel nem csak a szivárgás helyét állapítja meg, hanem a szivárgó mennyiségről is adatot tud szolgáltatni. Csak ilyen típusú elemzés alapján tudja megbízhatóan eldönteni a szivárgás megszüntetésére szükséges intézkedések hasznát.

A BOGE szivárgás-monitorozó rendszere önműködően méri a veszteségeket és mutatja a kompresszor-vezérlés kijelzőjén. Rövid idővel az üzem leállása előtt (például hétvégén vagy éjszakára) ön elindítja a vezérlőn a szivárgás monitorozását. Ettől számított hat óra elteltével kezdődik a mérés és a szivárgás-monitorozó rendszer megállapítja a kompresszor terheléses üzemidejét. Mivel ebben az időszakban a szándékos sűrítettlevegő-felhasználás nullával egyenlő, minden ekkor mért terheléses idő kizárólag a szivárgások feltöltésére szolgál. A hat órás mérés után a vezérlésen leolvashatja a mért szivárgó veszteségeket, egy évre felszorozva. Így stabil alapot kap ahhoz, hogy eldöntse a további intézkedéseket. Új gépeknél a BOGE szivárgás-monitorozó rendszere már szériakivitelben része a base control és focus control vezérlésnek. Idősebb gépekhez ez a funkció a szoftver frissítésével, ill. upgrade-jével utólag aktiválható.

3. Fogyasztásmérés – a sűrített levegő igény és az energiafogyasztás elemzése

Az AIReport vizsgálattal megfelelő mennyiségű és minőségű regisztrált adat áll rendelkezésre, hogy szakembereinkkel közösen „méretre szabott” kompresszor és kezelő berendezés konfigurációt állítsunk össze az előállítási- és elosztási költségek csökkentésére.

Az AIReport ellenőrző rendszer hosszú távú megfigyelés keretében felderíti a gyenge pontokat és segít a sűrített levegős berendezések célirányos optimalizálásában. Az AIReport adatai alapján gyorsan meg tudja állapítani, hogy a felhasznált energiamennyiség esetleg aránytalanul magas a tényleges teljesítményhez vagy a tényleges igényhez képest. Az AIReport keretében a szivárgás okozta sűrítettlevegő-veszteségek, a levegő-előállító és fogyasztó oldal közötti nyomásesés, vagy az aránytalanul magas végnyomás is felderíthető és következő lépésben megszüntethető. Az AIReport láthatóvá teszi berendezése hatékonyságát és így segít az energiamegtakarítási potenciál felderítésében.

szerviz

4. Intelligens központi vezérlések a hatékony működés biztosításához

A terheléses és üresjárati idők aránya komoly szerepet játszik minden légsűrítő állomás energiamérlegében. Intelligens vezérlések az igény függvényében automatikusan kiválasztják a legjobb hatásfokkal működő kompresszor-kombinációt és így optimalizálják az üresjárási időket, a nyomást, valamint átláthatóvá teszik berendezésének paramétereit. Ha több kompresszor működik egy hálózatban, vagy több műszak eltérő fogyasztását kell hatékonyan kielégíteni az intelligens felülrendelt vezérlések igazság szerint nélkülözhetetlenek. Legfejlettebb vezérlésünk felkészült a már napjainkban is aktuális, de a közeljövőben még fokozottabb energiamegtakarítási kötelezettség kielégítésének támogatására, továbbá az alábbiakban felsorolt funkciókkal támogatja Partnereink munkáját és csökkenti a szakembereik leterheltségét:

szerviz
 • támogatást biztosít és munkaidőt takarít meg a költségek igazolásával gyorsan elkészíthető és a DIN EN ISO 50001-2011 energiairányítási rendszer szerinti jelentéssel kapcsolatos beszámoló elkészítéséhez
 • elemző és értékelő funkciójával az egyes kompresszorok, vagy akár a teljes sűrített levegő állomás energiafogyasztása és energiaköltségei egyszerűen és átláthatóan elemezhetők és CSV vagy PDF formátumban exportálhatók
 • alkalmas két nyomástartomány egyidejű szabályozására, redundanciát, így magasfokú üzembiztonságot garantál
 • a felhasználási szokások változásának figyelembevételével javaslatokat tesz a rendszer további optimalizálására
 • intuitív módon vezérelhető és működtethető akár a 15,6 hüvelykes kapacitív LCD érintőképernyőn, akár a hálózat bármely PC-jén keresztül, vagy mobil eszközéből származó integrált webes megjelenítésnek köszönhetően
 • képes az összes kiegészítő berendezés felügyeletét ellátni
 • OPCUA architektúrára felkészítve

5. Távfelügyelet

Az ipar 4.0 lehetőségeit és több évtizedes szakmai tapasztalatunkat felhasználva a Press Air Kft. képes biztosítani komplett sűrített levegő rendszerek távfelügyeletét. A távfelügyelet a kompresszorokat teljes életciklusuk alatt figyelemmel kíséri, megvalósítja az azonnali hiba bejelentést, a valós idejű adat lekérdezést, adattárolást és webes megjelenítést. Az összes mérvadó üzemi paraméter folyamatos felügyeletének és megjelenítésének köszönhetően már a hiba megjelenése előtti szakaszban észlelhetők a berendezések működésének szabálytalanságai.

A prediktív beavatkozás lehetősége minimalizálja a nem tervezett leállásokból és a termelés kieséséből fakadó költségeket, jelentős munkaidő megtakarítást és kiemelkedő üzembiztonságot biztosít az üzemeltető részére! A távfelügyelet hatálya kiterjeszthető a specifikus teljesítmény, a sűrített levegő olajtartalom, harmatpont, átfolyási mennyiség, nyomás, továbbá a kompresszor üzemi helyiség hőmérsékletének folyamatos monitorozására. A rögzített adatok elemzése hozzájárul a rendszer hatékonyságának javításához.

6. Hővisszanyerés – nagy potenciál, magas hatásfok

A kompresszor által felvett energia nagy része hővé alakul át és a hűtőközeggel (levegő, víz, olaj) kerül elvezetésre. Egy hatékony légsűrítő berendezésnél ez a hő nem megy veszendőbe, hanem hőt igénylő üzemi alkalmazásokhoz hasznosításra kerül. Így a kompresszor működéséhez felhasznált energia akár 94%-a is visszanyerhető és más helyeken megtakarítható. Előre örülünk, ha segítségére lehetünk a megtakarításban!

szerviz

Ennél a módszernél azt a tényt aknázzuk ki, hogy a motor működése és a sűrítési folyamat által keletkező hő meleg légáram formájában hagyja el a csavarkompresszor gépszekrényét. A hűtőlevegőáram helyiségek vagy csarnokok fűtésére használható. Ehhez csupán egy légelvezető csatorna szükséges, ami össze van kötve a kompresszor hűtőlevegő kilépőnyílásával. Ez a hővisszanyerés legegyszerűbb módszere – azonnal energiát takarít meg, amit egyébként a csarnok fűtéséhez más forrásból kellene venni. A BOGE csavarkompresszorai szériakivitelben hangszigeteléssel és belső ventilátorral vannak felszerelve. Ennélfogva bármilyen csatornarendszerre problémamentesen csatlakoztathatók. Gépszekrény nélküli kompresszorok (pl. a legtöbb dugattyús kompresszor) méretre szabott zajcsillapító burkolat beszerelésével utólag átalakíthatók a hulladékhő hasznosításához. A csatornákba továbbá iparivíz melegítéséhez hőcserélő is beépíthető.

Akár léghűtéses olajkenésű csavarkompresszorokról, vagy vízhűtéses olajmentes csavarkompresszorokról legyen szó: mindkét változat esetén közös, hogy a sűrítési folyamat során a kompresszorban keletkező hő legnagyobb része egy folyékony hűtőközegen keresztül kerül elvezetésre. Olajbefecskendezéses csavarkompresszornál egy hőcserélő köthető a felmelegedett, forró olaj főáramába. Ezzel a módszerrel akár 70 °C hőmérsékletű forró víz is előállítható és más helyeken hasznosítható. Az SO sorozat olajmentes csavarkompresszoraihoz – a BOGE különböző hővisszanyerő rendszereket kínál. Ezekkel a megoldásokkal a hő, hőcserélő közvetítésével átadható a hűtővízkörnek és/vagy egy külön iparivíz-körnek.

 • hő ipari folyamatok számára
 • folyamatvíz előmelegítése
 • szárítás
 • párolás
 • fertőtlenítés
 • tisztítás
 • szorpciós hűtőberendezések
 • fűtésrendszer
 • melegvíz szaniter létesítményekhez
 • melegvíz ivóvízként
 • egyedi megoldás meglévő csavarkompresszorok utólagos bővítéséhez
 • hatékony hővisszanyeréssel pénzt takarít meg
 • a kompresszorhoz felhasznált energia akár 72%-a rendelkezésre áll hő formájában, pl. ipari- és fűtővíz melegítéséhez
 • kompakt és helytakarékos, alig néhány kézmozdulattal beszerelhető
 • idegen gyártmányokkal is kompatibilis